top of page
picture (2).jpg

Zalai Lovas KFT.

Szentmihálypuszta utca 1
8788 Zalaszentlászló
Tel. +36 30 2680832
E-Mail: reithof@t-email.hu

Ügyvezetők:
Carolin Schmidt-Samy okl. építészmérnök, Prof. Dr. phil. Bernd Oliver Schmidt

Webszerkesztők:
Rebecca Seifert

Sandra Ewerling

Felelősségvállalási garancia: weboldalunk tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére nem vállalunk garanciát az itt közölt információk teljes hibamentességéért és mindenkori pontosságáért. Weboldalunk használatából eredő, közvetlen vagy közvetett módon keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk, amennyiben azok nem vezethetők vissza szándékosságra vagy nagyfokú hanyag magatartásra.

 

Felelősségvállalási nyilatkozat

 

1. Az online ajánlat tartalma

 

A szerző nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett információk mindenkori érvényessége, pontossága, teljeskörűsége és minősége tekintetében. Egy, a szerzővel szembeni kártérítési igény érvényesítése mindaddig kizárt – legyen szó anyagi vagy szellemi károkozásról – amely az itt közreadott információk használata vagy nem-használata, illetve helytelen vagy nem teljeskörű információk használata során keletkezett, amíg be nem bizonyosodik, hogy az visszavezethető a szerző szándékos, vagy hanyag magatartására. Az oldalon szereplő ajánlatok egyike sem kötelező érvényű ajánlattevő részére. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy az itt megjelent ajánlatokat részben vagy egészben – előzetes értesítés nélkül – mindenkor módosítsa, kiegészítse, törölje, illetve annak megjelenését időszakosan vagy véglegesen felfüggessze.

2. Hivatkozások és linkek

Jelen weboldalról egyéb, külső weboldalra mutató linkek (hyperlinkek) esetén, amelyek nem tartoznak szerző felelősségi körébe, szerző kizárólag abban az esetben vállalna felelősséget, ha azok tartalmával tisztában van, valamint az esetleges jogellenes tartalmak használatának megakadályozása részéről technikailag lehetséges és tőle elvárható. A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a külső hivatkozások létesítésük időpontjában semmilyen illegális tartalommal nem rendelkeztek. Szerző semmilyen befolyással nem rendelkezik a külső hivatkozások linkcserét követő mindenkori és jövőbeli módosításaira, tartalmaira, illetve azok szerzői jogaira. E kitétel érvényes minden, a saját ajánlatokon belül elhelyezett hivatkozásra és linkre, valamint minden bejegyzésre is, amely a szerző által létrehozott vendégkönyvbe, vitafórumba harmadik fél által kerül. Ide tartozik még a linkgyűjtemény, a levelezőlista és az adatállományok minden formája, amelyek tartalmában külső személyek általi bejegyzés lehetősége adott. Törvénybe ütköző, hibás vagy hiányos, illetve fenti módon az oldalainkon megjelent információk használatából vagy nem-használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szerzője tartozik felelősséggel, nem pedig a hivatkozást közzétevő oldal tulajdonosa.

 

3. Szerzői jogok és védjegymegóvás

Szerző mindenkor törekszik arra, hogy a közzétételeinél felhasznált grafikai tartalom, hanganyag, videó és szöveg szerzői jogait védje, saját maga által gyártott grafikai tartalmat, hanganyagot, videót és szöveget, illetve szabadon felhasználható grafikai tartalmat, hanganyagot, videót és szöveget használjon. Minden, az internetes ajánlaton belül említésre kerülő, adott esetben harmadik fél által védett márka- és termékmegjelölés a mindenkor érvényes védjegytörvény és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Valamely fogalom/védjegy/márka említéséből/megjelenítéséből ne vonjuk le a következtetést, hogy adott fogalmat/védjegyet/márkát harmadik fél nem védette le! Oldalainkon közzétett, a szerző által létrehozott tartalmak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti. Az általa készített grafikai tartalmak, hanganyagok, videók és szövegek sokszorosítása vagy használata bármely egyéb elektronikus felületen vagy nyomtatott formában a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem

 

Amennyiben az internetes ajánlatokon belül személyes vagy üzleti jellegű adatok (e-mail-cím, név, lakcím) megadásának lehetősége fennáll, úgy ezen adatok megadása a felhasználó részéről kifejezetten önkéntesen történik. Minden kiajánlott szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben technikailag lehetséges és elvárható – ezen személyes adatok megadása nélkül, illetve anoním módon vagy álnév használata mellett is megengedett. Az impresszumban közzétett kapcsolattartási adatok vagy azzal összehasonlítható információk, például postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek harmadik felek általi felhasználása kifejezetten nem kért információk küldésére nem megengedett. Az ezt a szabályt megsértő ún. spam-e-mailek küldőivel szemben a jogi lépések megtételének jogát fenntartjuk.

Ez a weboldal használja a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) egy webelemző szolgáltatását. A Google Analytics használ ún. sütiket („cookie”), szöveges fájlokat, amelyeket a böngészést végző felhasználó számítógépén tárol és lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését a felhasználó böngészése által. A sütik által a felhasználón keresztül összegyűjtött információkat (beleértve az IP-címét is) a Google egy, az USA-ban található szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google-nak arra szolgálnak ezek az információk, hogy segítségükkel a felhasználók böngészési szokásain keresztül kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon történt aktivitásokról a weboldal üzemeltetője számára, valamint további, a weboldal, és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben harmadik félnek is átadhatja ezeket az információkat, amennyiben erre törvény kötelezi, illetve amennyiben ezen adatokat a Google megbízásából és részére harmadik fél dolgozza fel. A Google azonban semmi esetre sem köti össze a mindenkori felhasználók IP-címét egyéb, általa tárolt adatokkal. A sütik installálását megakadályozhatja böngésző szoftverének megfelelő beállításaival, ez esetben azonban felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges szűkített beállítások akadályozhatják a weboldal összes funkciójának teljeskörű használatát. Jelen weboldal használatával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Google a fenti módon a fent említett célokhoz felhasználja.

 

5. Felelősségvállalási nyilatkozat jogérvényessége

Jelen felelősségvállalási nyilatkozat azon internetes ajánlat részét képezi, amelyről Önt erre az oldalra átirányították. Amennyiben jelen szövegek egyes részei nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg a mindenkori jogi előírásoknak, az a dokumentum többi részének érvényességét nem érinti.

Datenschtz
bottom of page